Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-2018-%D0%BF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. № 848
Київ

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

З метою запровадження інноваційних методів для державного управління у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, прозорого механізму продажу на аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо реалізації з 24 жовтня 2018 р. до 1 грудня 2019 р. Державною службою геології та надр експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, що додається.

3. Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2016 р., № 30, ст. 1208; 2017 р., № 60, ст. 1827; 2018 р., № 49, ст. 1706), зміни, що додаються.

4. Державній службі геології та надр за результатами реалізації експериментального проекту подати до 1 вересня 2019 р. пропозиції щодо доцільності подальшого проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.

5. Установити, що:

проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється з 24 жовтня 2018 р. виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого цією постановою;

аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, оголошення про проведення якого опубліковано до 24 жовтня 2018 р., проводиться відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1783).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. № 848

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження процедури продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозвіл).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) адміністратор системи електронних торгів з продажу дозволів (далі - адміністратор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, що відповідно до укладеного з Держгеонадрами договору забезпечує функціонування бази даних системи електронних торгів з продажу дозволів;

2) аукціон - спосіб продажу дозволів шляхом проведення електронних торгів;

3) гарантійний внесок - платіж, що здійснюється заявником для набуття статусу учасника аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок організатора (оператора) електронного майданчика у розмірі 20 відсотків початкової ціни лота та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

4) договір купівлі-продажу дозволу - договір, який укладається між Держгеонадрами і переможцем аукціону;

5) договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною - договір, який укладається між Держгеонадрами та переможцем аукціону за умови отримання переможцем аукціону позитивного висновку за результатами проведеної оцінки впливу на довкілля, згідно з яким провадження планованої діяльності є допустимим;

6) електронний майданчик - підключений до системи електронних торгів з продажу дозволів веб-сайт організатора та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує заявникам, учасникам і організатору аукціону та Держгеонадрам можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процедур проведення аукціону;

7) закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої повідомляється учасником аукціону в його особистому кабінеті та подається через організатора аукціону або оператора електронного майданчика до системи електронних торгів з продажу дозволів. Право на подання такої цінової пропозиції виникає в учасника аукціону після отримання ним підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок організатора (оператора) аукціону до закінчення строку прийняття заявок на участь в аукціоні та забезпечує можливість участі в ньому. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну лота;

8) заявник - фізична особа - підприємець або юридична особа, які подали заявку для участі в аукціоні засобами системи електронних торгів з продажу дозволів;

9) крок аукціону - фіксована мінімальна надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок аукціону визначається за такою шкалою:

гривень

Початкова ціна лота

Крок аукціону

До 4999

1000

Від 5000 до 9999

2000

Від 10000 до 99999

5000

Від 100000 до 999999

10000

Від 1000000 до 2999999

20000

Від 3000000 до 4999999

30000

Від 5000000 до 9999999

50000

Від 10 000 000 до 19 999 999

100 000

Від 20 000 000 до 29 999 999

200 000

Від 30 000 000 до 39 999 999

300 000

Від 40 000 000 до 49 999 999

400 000

Від 50 000 000 і більше

500 000;

10) лот - дозвіл, що є предметом проведення аукціону;

11) оператор електронного майданчика (далі - оператор) - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа, що відповідно до укладеного з адміністратором договору забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів з продажу дозволів;

12) організатор аукціону (далі - організатор) - оператор електронного майданчика, який уклав з Держгеонадрами договір про проведення аукціону;

13) особистий кабінет заявника та/або учасника, та/або Держгеонадр - розділ системи електронних торгів з продажу дозволів, в якому розміщуються оголошення про проведення аукціону, повідомлення про результати його проведення та інша інформація про аукціон, доступ до якого має заявник та/або учасник, та/або Держгеонадра, що авторизуються за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та пароля);

14) пакет аукціонної документації - документи, що готуються Держгеонадрами та містять відомості про ділянку надр, дозвіл у межах якої виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову, початкова ціна лота, програма робіт), проект угоди про умови користування надрами. Вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни лота, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень;

15) переможець аукціону (далі - переможець) - учасник аукціону, що запропонував найвищу цінову пропозицію за результатами його проведення;

16) початкова ціна лота - вартість лота, розрахована Держгеонадрами відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2772; 2006 р., № 45, ст. 3014), та зазначена в оголошенні про проведення аукціону;

17) реєстраційний номер лота - номер лота, який формується системою електронних торгів з продажу дозволів та зазначається в оголошенні про проведення аукціону;

18) система електронних торгів з продажу дозволів - дворівнева автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення аукціонів, запобігання корупційним правопорушенням, та складається з бази даних системи електронних торгів з продажу дозволів та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається як код з відкритим доступом та визначає функціональність системи.

Інформація в системі електронних торгів з продажу дозволів зазначається державною мовою, крім випадків, коли використання літер та символів державною мовою призводить до викривлення розміщеної інформації (зокрема, під час написання адрес веб-сайтів у Інтернеті, зазначення реєстраційних номерів лотів);

19) спостерігач аукціону (далі - спостерігач) - будь-який користувач Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням аукціону через систему електронних торгів з продажу дозволів без можливості подавати свої цінові пропозиції;

20) угода про умови користування ділянкою надр - угода між Держгеонадрами та переможцем, яка є невід’ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр;

21) учасник аукціону (далі - учасник) - фізична особа - підприємець або юридична особа, допущені організатором (оператором) до участі в аукціоні відповідно до вимог цього Порядку;

22) ціна реалізації лота - фактична сума коштів, за яку продано лот на аукціоні;

23) цінова пропозиція - сума коштів, про сплату якої повідомляється учасником у ході аукціону.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі України про надра, Законі України “Про нафту і газ”.

3. Організатор (оператор) забезпечує Держгеонадрам, заявникам, учасникам та спостерігачам постійний доступ до системи електронних торгів з продажу дозволів з метою отримання відомостей про хід аукціону.

4. Використання системи електронних торгів з продажу дозволів здійснюється:

Держгеонадрами - відповідно до договору, укладеного між Держгеонадрами та адміністратором;

організатором (оператором) - відповідно до договору, укладеного між організатором (оператором) та адміністратором.

5. У системі електронних торгів з продажу дозволів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

Вимоги щодо захисту інформації в системі електронних торгів з продажу дозволів визначаються відповідно до положень статті 8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Створення та опрацювання електронних документів у системі електронних торгів з продажу дозволів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

6. Держгеонадра готує з урахуванням заяв, поданих фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон (пояснювальна записка, оглядова карта та ситуаційний план, каталог географічних координат кутових точок) та надсилає їх (крім переліку ділянок надр на території континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони) рекомендованим листом з повідомленням на погодження до:

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських рад - щодо користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

відповідних районних, міських, селищних, сільських рад - щодо користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення.

Якщо протягом 45 календарних днів органи, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, не надали рішення про погодження або вмотивовану відмову в такому погодженні, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, вважаються погодженими.

Пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон (разом з пояснювальними записками, оглядовими картами та ситуаційними планами, каталогами географічних координат кутових точок, програмами робіт), подаються Держгеонадрами до Мінприроди.

Мінприроди в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, надсилає Держгеонадрам пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, із зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або обґрунтовані пропозиції щодо неможливості надрокористування на запропонованих ділянках надр з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

У разі надання Мінприроди обґрунтованих пропозицій щодо встановлення законодавством обмежень щодо провадження діяльності з користування надрами на території, на якій заплановано її провадження, такі пропозиції враховуються Держгеонадрами під час прийняття рішень щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон.

У разі ненадання Мінприроди пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр протягом 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр документів у повному обсязі вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, відсутні.

Держгеонадра після надходження погоджень від органів, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, та пропозицій Мінприроди із зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства складає та затверджує наказом перелік таких ділянок разом з відповідними програмами робіт та приймає рішення про проведення аукціону.

7. Продаж лота здійснюється після визначення його початкової ціни.

8. Витрати на підготовку лотів до проведення аукціону, здійснені Держгеонадрами, відшкодовуються переможцем за кожним лотом.

Винагорода оператора, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, за організацію та проведення аукціону встановлюється у таких розмірах:

1 відсоток ціни реалізації лота у разі, коли вона є меншою, ніж 15000000 гривень;

0,5 відсотка ціни реалізації лота у разі, коли вона становить 15000000 гривень або більше.

Порядок сплати винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, визначається у договорі про проведення аукціону між Держгеонадрами та організатором.

9. Оголошення про проведення аукціону розміщується Держгеонадрами у системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр протягом 10 робочих днів з дня затвердження відповідно до пункту 6 цього Порядку переліку ділянок надр та прийняття рішення про проведення аукціону.

10. Оголошення про проведення аукціону повинно містити:

1) загальну інформацію про аукціон, зокрема:

відомості про Держгеонадра (найменування, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти);

порядок подання заявок для участі в аукціоні;

вимоги до заявників (непоширення на заявника - фізичну особу -підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до даного Закону);

перелік даних, які надаються заявниками;

строк прийому заявок для участі в аукціоні;

дату і час початку аукціону;

розмір гарантійного внеску;

інформацію про рахунок організатора (оператора), на який повинен бути перерахований гарантійний внесок;

строк підписання протоколу проведення аукціону;

строки підписання договору купівлі-продажу дозволу (договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною);

порядок та строки сплати винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

2) інформацію про лот, зокрема:

реєстраційний номер лота;

назву та місцезнаходження ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

назву корисної копалини (у разі видобування - категорію та розмір запасів корисних копалин, а також дату проведення їх державної експертизи);

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

вартість геологічної інформації;

початкову ціну лота;

крок аукціону;

вартість пакета аукціонної документації, що сплачується переможцем.

Інформація, що міститься в оголошенні про проведення аукціону (крім реєстраційного номера лота), формується Держгеонадрами.

Одне оголошення про проведення аукціону містить інформацію тільки про один лот.

Інформація про ділянку надр, включену до лота, виставленого на аукціон, зазначається з урахуванням інформації, зазначеної в документах, визначених пунктом 6 цього Порядку, та пакетом аукціонної документації.

11. Оголошення про проведення аукціону може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення аукціону.

12. Аукціон проводиться системою електронних торгів з продажу дозволів:

через 90 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для нафти, природного газу, конденсату);

через 50 календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення аукціону (для всіх інших корисних копалин).

У разі коли останній день строків, зазначених у цьому пункті, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

13. Система електронних торгів з продажу дозволів функціонує у цілодобовому режимі, крім періодів проведення планових та позапланових профілактичних робіт, інформація про проведення яких оприлюднюється нею автоматично.

14. З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник надає такі дані:

1) фізична особа - підприємець:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із відміткою);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

2) юридична особа:

найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серія та номер документа, що посвідчує його особу;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);

контактний номер телефону;

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок.

15. Для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації та подає заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті.

У заявці для участі в аукціоні обов’язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого організатором (оператором) в особистому кабінеті заявника рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість.

Сплата гарантійного внеску повинна бути підтверджена до завершення строку прийому заявок для участі в аукціоні.

16. Прийом заявок для участі в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про проведення аукціону і завершується о 18 годині робочого дня, що передує дню проведення аукціону. Заявки, подані після завершення зазначеного строку, організатором (оператором) не приймаються.

Подання заявки для участі в аукціоні підтверджує згоду заявника з умовами проведення аукціону.

Заявка для участі в аукціоні та дані, подані заявником під час проходження процедури реєстрації, повинні бути засвідчені заявником відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Організатор (оператор) забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних заявників, зокрема шляхом проставлення заявником відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що система електронних торгів з продажу дозволів не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки. Організатор (оператор) несе відповідальність, встановлену законом, за дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

17. Заявка для участі в аукціоні подається виключно за обраним лотом. Зазначена заявка не є підставою для участі в аукціоні за іншими лотами.

Заявка для участі в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію.

Організатор (оператор) забезпечує проведення перевірки відповідності заявки для участі в аукціоні вимогам цього Порядку та у разі її відповідності автоматично присвоює заявці реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання.

Організатор (оператор) до початку аукціону перевіряє надходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора) та за умови підтвердження факту такого надходження реєструє заявника як учасника та забезпечує його допуск до участі в аукціоні.

Організатор (оператор) не допускає до участі в аукціоні заявника та надсилає через його особистий кабінет повідомлення із зазначенням підстави для недопуску у разі:

зазначення під час реєстрації недостовірних даних;

зазначення даних не в повному обсязі;

ненадходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора).

18. Аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Якщо учасники подали однакові закриті цінові пропозиції, першим в електронному аукціоні вносить цінову пропозицію учасник, який подав свою закриту цінову пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням закритої цінової пропозиції. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрита цінова пропозиція.

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше ніж на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).

У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше, ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.

Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.

Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

19. Протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.

20. Переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 29цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

21. Якщо до завершення строку проведення аукціону не надійшла жодна закрита цінова пропозиція/цінова пропозиція, аукціон вважається таким, що не відбувся.

22. Система електронних торгів з продажу дозволів забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів до електронного майданчика з метою спостереження за проведенням аукціону.

23. Після закінчення аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів відображається інформація про завершення аукціону та автоматично формується протокол аукціону щодо кожного лота.

24. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення аукціону;

реєстраційний номер лота;

назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини);

строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна та ціна реалізації лота, цінові пропозиції учасників;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди оператора, через якого переможець набув право на участь в аукціоні;

вартість пакета аукціонної документації, що повинна бути компенсована переможцем Держгеонадрам, та реквізити рахунка, на який її необхідно перерахувати;

відомості про переможця (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця - переможця аукціону, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із відміткою), контактний номер телефону; найменування юридичної особи - переможця аукціону, код згідно з ЄДРПОУ).

25. Протокол аукціону формується системою електронних торгів з продажу дозволів в день закінчення аукціону та не пізніше наступного робочого дня розміщується в такій системі.

Протокол аукціону підписується протягом п’яти робочих днів після завершення аукціону переможцем, організатором та оператором, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні. Протокол надсилається організатором до Держгеонадр для підписання та опублікування в системі електронних торгів з продажу дозволів не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання.

Протокол може бути підписаний відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

26. Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 30 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов’язується протягом шести місяців з дати його підписання отримати висновок з оцінки впливу на довкілля у разі провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, відповідно до вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включається:

заборона видобування корисних копалин, зазначених у дозволі, до закінчення процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”;

обов’язок переможця провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” у строк, що не перевищує одного року з дня отримання дозволу;

обов’язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.

Після оприлюднення висновку з оцінки впливу на довкілля та внесення його до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля Мінприроди інформує Держгеонадра про результати оцінки впливу на довкілля з метою внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).

Держгеонадра забезпечує внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) або його анулювання на підставі результатів оцінки впливу на довкілля у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання інформації Мінприроди про ухвалення висновку з оцінки впливу на довкілля.

Неотримання висновку з оцінки впливу на довкілля протягом одного року з дня отримання дозволу у випадках отримання дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулювання в установленому законодавством порядку.

Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності є підставою для анулювання дозволу.

27. Переможець протягом 30 робочих днів з дня опублікування протоколу відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском.

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, на яку надається переможцю дозвіл, здійснюється відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 220).

Сплата винагороди оператору, через якого переможець набув право на участь в аукціоні, здійснюється переможцем у строки, визначені Держгеонадрами.

28. Переможець позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у разі:

невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 25 цього Порядку;

коли на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до даного Закону;

неотримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною протягом шести місяців з дати його підписання висновку з оцінки впливу на довкілля;

отримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною висновку з оцінки впливу на довкілля з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності.

29. У разі коли переможець позбавляється права на отримання дозволу у випадках, передбачених пунктами 28 і 31 цього Порядку, Держгеонадра завантажує рішення про відмову у підписанні протоколу або про недійсність договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною в систему електронних торгів з продажу дозволів.

Якщо переможець відмовився від підписання договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною чи не підписав такий договір в установлені строки, Держгеонадра складає та завантажує відповідне рішення в систему електронних торгів з продажу дозволів.

У такому випадку автоматично формується новий протокол, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій кількох учасників - той, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє система електронних торгів з продажу дозволів, або учасник, який зробив ставку за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

У разі відсутності такого учасника вважається, що аукціон не відбувся, про що зазначається в системі електронних торгів з продажу дозволів.

Переможець, визначений відповідно до абзацу третього цього пункту, позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у випадках, визначених пунктом 28 цього Порядку.

Переможець, який відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого лота.

30. Гарантійний внесок, сплачений переможцем, перераховується організатором (оператором) до державного бюджету протягом п’яти робочих днів після опублікування протоколу.

Гарантійний внесок переможця зараховується до ціни реалізації лота. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається організатором (оператором) протягом п’яти робочих днів після завершення аукціону, крім учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця, а у разі однакових цінових пропозицій учасників - тому, що подав цінову пропозицію раніше. Такому учаснику гарантійний внесок повертається протягом п’яти робочих днів з дня отримання переможцем дозволу.

Якщо аукціон не відбувся або лот знято з продажу відповідно до цього Порядку, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам протягом п’яти робочих днів з наступного дня після визнання аукціону таким, що не відбувся, або зняття лота з продажу, крім випадків, передбачених пунктами 28 і 31 цього Порядку.

31. Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 40 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами аукціону на підставі письмового звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди.

Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.

У разі коли переможець у строк, визначений абзацом першим цього пункту, не з’явився для отримання дозволу або відмовився від підписання угоди про умови користування надрами, він втрачає право на отримання дозволу. При цьому йому повертаються платежі, зазначені в абзаці першому пункту 27 цього Порядку, а сума сплаченого ним гарантійного внеску не повертається.

32. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників;

коли до завершення строку прийняття заявок для участі в аукціоні подано менш як дві заявки;

коли за результатами аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону;

коли до завершення аукціону не надійшла жодна цінова пропозиція, а також у випадках, передбачених пунктом 28 цього Порядку, з дотриманням положень, визначених пунктом 29цього Порядку.

33. Підставою для зняття лота з продажу організатором є:

наявність рішення суду, яке набрало законної сили;

визнання в установленому законодавством порядку протиправними дій та/або скасування рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, міських, селищних, сільських рад, Мінприроди стосовно пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон.

34. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, з підстав, визначених пунктом 32 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що не відбувся, а дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з цим Порядком.

35. У разі зняття лота з продажу з підстав, передбачених пунктом 33 цього Порядку, в системі електронних торгів з продажу дозволів аукціону автоматично присвоюється статус такого, що відмінений.

36. Спори, пов’язані з проведенням аукціону, вирішуються в судовому порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. № 848

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

1. У пункті 17:

1) абзац перший після слова “документів” доповнити словами “або інформації Мінприроди за результатами оцінки впливу на довкілля”;

2) доповнити пункт після абзацу двадцять сьомого новим абзацом такого змісту:

“Внесення змін до дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) за результатами оцінки впливу на довкілля здійснюється на підставі інформації Мінприроди в п’ятнадцятиденний строк з дня її надходження до Держгеонадр.”.

У зв’язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом двадцять дев’ятим.

2. У пункті 22:

1) в абзаці першому слова “може бути зупинена” замінити словом “зупиняється”, а слова “з підстав, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля” виключити;

2) доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

“6) наявності підстав, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;

7) неотримання висновку з оцінки впливу на довкілля у випадках отримання дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тринадцятим.