Договір приєднання до Регламенту авторизованого

електронного майданчику «OPEN TENDER Продажі»№______________________

м. Київ «__» _________ 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Проперті Групп» (далі - Оператор) в особі директора Козлова Віталія Вікторовича, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та _______________, в особі ______________________, який діє на підставі _________ (далі - Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «OPEN TENDER Продажі» (далі - Електронний майданчик), володільцем якої є Оператор, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://eauction.open-tender.com.ua, пройшов кваліфікаційний відбір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Договір/оферта).

Відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» даний Договір є публічним та його умови є однакові для всіх осіб, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає КОРИСТУВАЧЕМ відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» і Договір вважається укладеним з моменту одержання ОПЕРАТОРОМ відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданій особою в установленому Договором порядку, що вважається прийняттям пропозиції укласти Договір, та є повним ібезумовним акцептом даної оферти.

Договір, укладений шляхом акцепта даної оферти, регламентується також нормами цивільного законодавства про договір приєднання (стаття 634 ЦКУ), оскільки його умови визначені ОПЕРАТОРОМ в даній оферті і можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання дозапропонованого Договору в цілому. При цьому друга сторона Договору (КОРИСТУВАЧ) не може запропонувати свої умови договору.

У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, ОПЕРАТОР пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепта і укладення Договору.

ОПЕРАТОР на письмову вимогу КОРИСТУВАЧА може надати йому Договір у паперовому вигляді.

Терміни, що використовуються по тексту даного Договору:

Eлектронна торгова система Prozorro.Продажі ЦБД 2 (далі - ЕТС) - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідної для проведення електронних торгів, ЕТС є загальнодоступною та гарантує відсутність дискримінації та рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам;

Електронні торги – спосіб продажу/надання в оренду майна (активів) або передачі права шляхом проведення електронних торгів у ЕТС через електронні майданчики організаторів електронних торгів;

Електронний майданчик «OPEN TENDER Продажі» - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет за веб-адресою https://eauction.open-tender.com.ua, підключений до ЕТС та забезпечує організатору (ОПЕРАТОРУ) електронних торгів, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

Веб-сайт ОПЕРАТОРА (надалі також - веб-сайт електронного майданчика «OPEN TENDER Продажі») – сторінка в мережі Інтернет за веб-адресою https://eauction.open-tender.com.ua, на якій розміщено електронний майданчик ОПЕРАТОРА;

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність,яку отримує КОРИСТУВАЧ, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі ОПЕРАТОРА засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації КОРИСТУВАЧА на електронному майданчику;

Регламент I ЕТС - Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються, розміщений на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok/.

Регламент IІ ЕТС - Регламент роботи електронної торгової системи для проведення електронногоаукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, розміщений на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok/ (“голландський аукціон”).

Регламент ЕТС НБУ - Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, розміщений на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет за посиланням:https://bank.gov.ua/.

Відкриті торги (аукціон) – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюєтьсяв ЕТС в порядку та на умовах, встановлених Регламентом І ЕТС / Регламентом IІ ЕТС / Регламентом ЕТС НБУ.

Договір про співпрацю - Договір № ___ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від ____ року, укладений між ОПЕРАТОРОМ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до якого ОПЕРАТОР та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб співпрацюють відповідно до чинного законодавства України в напрямку організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) відповідно до Договору про співпрацю, внутрішніх документів ОПЕРАТОРА, законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо реалізації активів (майна) належних банкам, що ліквідуютьсявідповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також реалізації інших активів (майна), право реалізації яких належить Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує КОРИСТУВАЧ, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі ОПЕРАТОРА, засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних КОРИСТУВАЧЕМ, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються ОПЕРАТОРУ.

Нормативні документи - документи, що регламентують процедуру підготовки, організації, проведення та визначення результатів електронних аукціонів в ЕТС, функціонуванняЕТС, права та обов’язки Адміністратора ЕТС, Оператора, Організатора, Учасника, Користувача або будь-якої іншої сторони, зокрема Закон України “Про приватизацію державного і комунального майна”, постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 10.05.2018 року “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу”,постанова Кабінету Міністрів України № 433 від 10.05.2018 року “Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи”, інші нормативно-правові акти, Регламент роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС) або будь-який інший порядок та умови проведення електронних аукціонів з використанням ЕТС, що затверджений наказом ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” та/або є невід'ємною частиною договору між ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” та Оператором, та розміщений за посиланням: https://prozorro.sale.”

Терміни «банк», «електронна торгова система (ЕТС)», «електронний майданчик», «Фонд», «користувач», «учасник», «гарантійний внесок», «винагорода оператора», «Актив», «лот», «електронний документ» та інші терміни в цьому Договорі застосовуються в значеннях, визначених в Регламенті I ЕТС, Регламенті IІ ЕТС та Регламенті ЕТС НБУ, які також розміщуються ОПЕРАТОРОМ у формі електронних документів у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика «OPEN TENDER Продажі» за посиланням www.eauction.open-tender.com.ua та адміністратором на веб-сайті www.prozorro.sale

Терміни «адміністратор», «замовник», «користувач», «учасник», «гарантійний внесок», «винагорода оператора», «крок аукціону», «лот», «майно (активи)», «оголошення» та інші терміни в цьому Договорі застосовуються в значеннях, визначених в Регламенті роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (далі – Регламент ЕТС), який розміщується ОПЕРАТОРОМ у формі електронного документа у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика за посиланням https://eauction.open-tender.com.ua та адміністратором за посиланням https://prozorro.sale

Всі зміни до Регламенту І ЕТС, Регламенту ІІ ЕТС та Регламенту ЕТС НБУ вносяться шляхом розміщення відповідного регламенту у новій редакції на офіційному веб-сайтіФонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням http://www.fg.gov.ua, а також на веб-сайті www.prozorro.sale, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями) та набувають чинності і стають обов’язковими для сторін цього Договору з дати їх розміщення на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / Національного банку України в мережі Інтернет, якщо іншене встановлено такими змінами (доповненнями, новою редакцією).

Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов’язковими для сторін цього Договору з дати розміщення нової редакції/змін/доповнення до Регламенту ЕТС на веб-сайті https://prozorro.sale, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту електронного майданчику «OPEN TENDER Продажі» (далі - Регламент), який є його невід'ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послуги з використання системи електронних торгів через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою www.eauction.open-tender.com.ua (далі - Веб-сайт).

1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються Регламентом майданчика.

1.3. Загальні умови та порядок надання послуг Користувачу, послуги, що надаються Оператором окремо та безкоштовно замовнику та окремо учаснику, відповідальність Оператора та Користувача, визначаються Регламентом.

1.4. Укладення цього Договору надає КОРИСТУВАЧУ можливість, але не зобов'язує його приймати участь у електронних торгах (аукціонах).

1.5 Укладенням цього Договору КОРИСТУВАЧ підтверджує, що він самостійно та в повному обсязі ознайомився з Нормативними документами, повністю зрозумів їх умови та погоджується з ними, вважає їх справедливими та законними.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ПРОДАЖІВ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання електронної системи торгів (у т. ч. через Електронний майданчик) в якості користувача, замовника та/або учасника на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про торги, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком організаторів торгів, інформацією про процедури торгів, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.3. Здійснення Користувачем реєстрації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

2.4. Користувач Електронного майданчику – Учасник торгів, з метою участі у торгах, повинен авторизуватись як Учасник аукціонів. Авторизація Користувача в якості Учасника здійснюється Електронним майданчиком безкоштовно.

2.5. Послуги, що надаються за Договором, є платними.

2.6. Для участі в електронних торгах (аукціонах), КОРИСТУВАЧ зобов’язаний здійснити наступні дії:

2.6.1. Через свій особистий кабінет здійснити подання заяви про участь в аукціоні, шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах (аукціонах) подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному інформаційному повідомленні (оголошенні про проведення аукціону).

2.6.2 Сплатити всі внески (плати), передбачені Нормативними документами та у відповідності до виду аукціону, зокрема гарантійний, реєстраційний внески у порядку, розмірах та строках, визначених Нормативними документами на рахунок ОПЕРАТОРА, вказаний у цьому Договорі, окремими платежами, із зазначенням наступних призначень платежів, відповідно:

“оплата гарантійного внеску згідно договору-оферти про доступ до електронних торгів (аукціонів), лот № _______________, з ПДВ. Платник: найменування юридичної особи / фізичної особи – підприємця / ПІБ фізичної особи - КОРИСТУВАЧА, код за ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер особи”;

“оплата реєстраційного внеску (плати за участь в електронних торгах (аукціоні) згідно договору-оферти про доступ до електронних торгів (аукціонів), лот № _______________, з ПДВ. Платник: найменування юридичної особи / фізичної особи – підприємця / ПІБ фізичної особи - КОРИСТУВАЧА, код за ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер особи”.

Для повернення ОПЕРАТОРОМ сплачених КОРИСТУВАЧЕМ коштів/платежів відповідно до цього Договору та/або Нормативних документів, КОРИСТУВАЧ має надати ОПЕРАТОРУ звернення (листом, підписаним засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки або наданим/направленим ОПЕРАТОРУ у паперовому вигляді) з відомостями про реквізити свого банківського рахунку для повернення таких коштів.

2.7. Заява про участь в електронних торгах(аукціоні) повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення електронних торгів (аукціону) та Нормативних документах. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, КОРИСТУВАЧІ мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін зберігається в ЦБД.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним КОРИСТУВАЧЕМ (учасником) в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок, реєстраційний внесок повертаються такому КОРИСТУВАЧУ (учаснику).

2.8. КОРИСТУВАЧ та учасник зобов’язані дотримуватись вимог Нормативних документів в процесі роботи в ЕТС.

Порядок розрахунків, повернення гарантійних та реєстраційних внесків (плати за участь в аукціоні) здійснюється в порядку, розмірах та строках, передбачених Нормативними документами.

2.9. Винагорода оператора електронного майданчика (плата за участь в електронному аукціоні) сплачується переможцем аукціону (вираховується) у порядку, розмірі та строки, визначені Нормативними документами. Для цілей приватизації винагорода оператора сплачується переможцем аукціону у максимальних розмірах такої плати, визначених пунктом 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 10.05.2018 року або у наступних розмірах: _________________________, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 114 зазначеного Порядку.

2.10. Сплата гарантійного внеску КОРИСТУВАЧЕМ здійснюється за реквізитами банківського рахунку ОПЕРАТОРА, вказаними у розділі 9 цього Договору, із зазначенням наступного призначення платежу: «Гарантійний внесок (лот № __________________) згідно договору-оферти про доступ до електронних торгів (електронного аукціону) від ________ (з ПДВ). Платник: найменування юридичної особи / фізичної особи – підприємця / ПІБ фізичної особи - КОРИСТУВАЧА, код за ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер особи».

У випадку надання виданої банком-гарантом безвідкличної електронної банківської гарантії, така гарантія має передбачати строк для оплати вимоги бенефіціара не більше трьох робочих днів та бенефіціаром (бенефіціарами) за якою є банк (кілька банків), майно (активи) якого (яких) виставляється для продажу на електронному аукціоні, у розмірі, визначеному відповідно до рішення Фонду щодо затвердження умов продажу активу (майна), крім того учасник сплачує на рахунок оператора грошові кошти у якості забезпечення виконання зобов’язань учасника щодо оплати винагороди оператора. Форма, в якій здійснюється внесення гарантійного внеску, встановлюється в рішенні Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна).

КОРИСТУВАЧ має надати ОПЕРАТОРУ відомості про реквізити свого банківського рахунку для повернення сплаченого КОРИСТУВАЧЕМ гарантійного внеску у випадках, визначених цим Договором.

У випадку, коли сума сплаченого КОРИСТУВАЧЕМ-переможцем електронних торгів (електронного аукціону) гарантійного внеску виявилась за результатами проведених електронних торгів (електронного аукціону) меншою суми винагороди ОПЕРАТОРА, встановленої рішенням Фонду, КОРИСТУВАЧ-переможець електронних торгів зобов’язаний сплатити таку різницю на поточний рахунок ОПЕРАТОРА, зазначений у розділі 9 цього Договору, не пізніше 10-ти днів з дати підписання таким КОРИСТУВАЧЕМ-переможцем електронних торгів договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги та опублікування такого договору в ЕТС.

Погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, КОРИСТУВАЧ засвідчує, що надає ОПЕРАТОРУ попередню згоду на очікування щодо повернення йому гарантійного внеску, визначену відповідно до Регламенту І ЕТС, Регламенту ІІ ЕТС, Регламенту ЕТС НБУ та цього Договору, в разі, якщо КОРИСТУВАЧ в електронних торгах є учасником з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших і не відмовився від очікування в порядку, встановленому цим Договором.

2.11. Умови участі у відкритих торгах (аукціонах) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються:

2.11.1. КОРИСТУВАЧ та учасник зобов’язані дотримуватись вимог Регламенту І ЕТС/ Регламенту ІІ ЕТС/ Регламенту ЕТС НБУ та цього Договору в процесі роботи в ЕТС під час участі у відкритих торгах (аукціонах) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються.

2.11.2. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до підпункту 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 цього Договору та бути поданою до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.

2.11.3. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

2.11.4. Відповідно до вимог Регламенту І ЕТС/ Регламенту ІІ ЕТС/ Регламенту ЕТС НБУ ОПЕРАТОР забезпечує доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги підпункту 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 цього Договору під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. ОПЕРАТОР передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

2.11.5. Порядок сплати та повернення гарантійних внесків та розподілу винагороди здійснюється в порядку встановленому нормативно-правовими актами, в розділі 9 Регламента I ЕТС.

Граничні розміри винагороди ОПЕРАТОРА визначаються відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2018 року № 1898.

2.12. Умови участі в електронному аукціоні, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються:

2.12.1. КОРИСТУВАЧ та учасник зобов’язані дотримуватись вимог Регламенту ІІ ЕТС в процесі роботи в ЕТС під час участі в електронному аукціоні.

ОПЕРАТОР отримує від адміністратора та надсилає відповідному учаснику (КОРИСТУВАЧУ) через його особистий кабінет унікальне гіперпосилання, згенероване відповідно до Регламенту ІІ ЕТС.

2.12.2. Порядок сплати та повернення гарантійних внесків та розподілу винагороди здійснюється в порядку встановленому нормативно-правовими актами, в розділі 9 Регламента IІ ЕТС.

2.13. Умови участі в електронних торгах з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами:

2.13.1. КОРИСТУВАЧ та учасник зобов’язані дотримуватись вимог Регламенту ЕТС НБУ в процесі роботи в ЕТС під час участі в електронних торгах з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами.

2.13.2. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до підпункту 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 цього Договору та бути поданою до закінчення кінцевого строку (терміну) прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого строку (терміну) прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.

2.13.3. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого строку (терміну) прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

2.13.4. ОПЕРАТОР забезпечує доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги підпункту 3.1.7 пункту 3.1 розділу 3 цього Договору під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. ОПЕРАТОР передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

2.13.5. Порядок сплати та повернення гарантійних внесків та розподілу винагороди здійснюється в порядку встановленому нормативно-правовими актами, в розділі 9 Регламента ЕТС НБУ.

2.14.1. У випадку, якщо переможець аукціону не сплатив винагороду оператора електронного майданчика (плату за участь в електронному аукціоні) протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі або не здійснив доплату повного розміру винагороди у встановлений Нормативними документами строк, такий переможець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % суми заборгованості.

2.15. Згода на очікування

2.15.1. Погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, КОРИСТУВАЧ засвідчує, що надає ОПЕРАТОРУ згоду на очікування, визначену умовами Нормативних документів.

2.15.2. КОРИСТУВАЧ має право відмовитись від очікування у будь-який момент до дня опублікування договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) в ЕТС, - шляхом надання таким КОРИСТУВАЧЕМ ОПЕРАТОРУ відповідного звернення про відмову від очікування (листом, підписаним засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки або наданим/направленим ОПЕРАТОРУ у паперовому вигляді) із зазначенням реквізитів свого банківського рахунку для повернення сплаченого КОРИСТУВАЧЕМ гарантійного внеску та натискання таким КОРИСТУВАЧЕМ в особистому кабінеті відповідної кнопки про відмову від очікування . У такому разі повернення сплаченого гарантійного внеску КОРИСТУВАЧУ здійснюється ОПЕРАТОРОМ у строки передбачені Нормативними документами , але не раніше дня натискання КОРИСТУВАЧЕМ в інтерфейсі особистого кабінету відповідної кнопки про відмову від очікування .

2.16. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. КОРИСТУВАЧ зобов’язується:

3.1.1. До моменту укладення Договору самостійно ознайомитись зі змістом даної оферти, при цьому, впевнитись в тому, що йому зрозумілі всі її умови. Самостійно ознайомитись з вимогами Регламенту ЕТС, Нормативних документів, умовами продажу/надання в оренду майна (активів) або умовами передачі права, станом, характеристиками та властивостями майна (активів)/права, що виставляється на продаж/надається в оренду/передається через електронні аукціони в ЕТС.

3.1.2. Дотримуватися вимог Нормативних документівта вимог цього Договору.

3.1.3. Використовувати електронний майданчик «OPEN TENDER Продажі» відповідно до Нормативних документів та вимог цього Договору.

3.1.4. Здійснювати розрахунки відповідно до умов цього Договору.

3.1.5. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в ЕТС через електронний майданчик «OPEN TENDER Продажі» та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля КОРИСТУВАЧА або учасника. При виникненні підозри про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це ОПЕРАТОРА.

3.1.6. Своєчасно розміщувати (оновлювати) в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС.

3.1.7. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації ОПЕРАТОРОМ з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до Нормативних документів та цього Договору.

3.1.8. Надавати під час реєстрації учасником для участі у електронних торгах за відповідним лотом запевнення щодо відповідності учасника спеціальним вимогам до покупця/орендаря майна/набувача права, якщо такі вимоги визначені замовником в умовах продажу/оренди майна (активів) або передачі права за відповідним лотом.

3.1.9. Вчиняти інші дії, визначені Нормативними документами та умовами цього Договору.

3.2. УЧАСНИК зобов’язується:

3.2.1. Надавати достовірну інформацію, яка підлягає опублікуванню в ЕТС та запобігати наданню інформації, що має образливий характер, забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в ЕТС через електронний майданчик, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля учасника. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора електронного майданчика;

3.2.2. Забезпечити захист комп'ютерної техніки та програмного забезпечення (в тому числі, автоматизованого робочого місця), яке використовує учасник для участі в електронному аукціоні, від шкідливих (зловмисних) програм, та унеможливити втручання в роботу ЕТС сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця учасника, негайно повідомляти оператора електронного майданчика про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;

3.2.3. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки. Своєчасно оновлювати актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС;

3.2.4. Нести відповідальність за невиконання вимог Нормативних документів, запобігати порушенню прав третіх осіб, а у разі спричинення збитків третім особам обов’язково їх відшкодувати у повному обсязі;

3.2.5. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими учасниками, та ризики, пов’язані з можливим неодноразовим натисканням на отримане унікальне гіперпосилання та/або відкриття унікального гіперпосилання в різних браузерах та/або різних вкладках одного браузера, чим порушується функціональність та унікальність такого гіперпосилання;

3.2.6. Надати достовірну інформацію, необхідну для отримання учасником доступу до електронного аукціону з урахуванням вимог, що покладаються на нього відповідно до Нормативних документів;

3.2.7. Забезпечувати нерозголошення копій та/або оригіналів унікальних гіперпосилань, що були отримані відповідно до Нормативних документівтретім особам.

3.1.17 Надавати під час реєстрації учасником для участі в електронному аукціоні відповідним лотом запевнення щодо відповідності учасника вимогам (умовам) до покупця об’єкта приватизації, якщо такі вимоги затверджені органом приватизаціїв умовах продажу відповідного лоту;

3.2.8. Не передавати логін та пароль доступу до власного особистого профілю (кабінету), забезпечити доступ до нього виключно уповноважених осіб.

3.2.9. Всі інші обов’язки, передбачені Нормативними документами.

3.3. КОРИСТУВАЧ має право:

3.3.1. Вимагати від ОПЕРАТОРА дотримання умов даного Договору та Нормативних документів.

3.3.2. Звертатись до ОПЕРАТОРА у разі необхідності за консультаційною та технічною підтримкою.

3.3.3. Вчиняти дії в ЕТС та користуватись іншими правами, передбаченими Нормативними документами.

3.4. ОПЕРАТОР зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати технічну можливість та рівний доступ для КОРИСТУВАЧІВ та/або учасників, в тому числі до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для КОРИСТУВАЧІВ вчиняти дії в ЕТС згідно з Нормативними документами.

У випадку тимчасової відсутності такогосервісу в робочі дні з 9-00 години до 18-00 години з причин проведення невідкладних технічних робітОПЕРАТОР зобов’язується розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику;

3.4.2. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчику «OPEN TENDER Продажі» інформацію, яка може вплинути на права та обов'язкиКОРИСТУВАЧА та/або учасника, а також інформувати учасників, організатора аукціону через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до настання таких подій, але в будь-якому випадку, після отримання інформації про можливість настання/настання таких подій.

3.4.3. Здійснювати консультаційну підтримку КОРИСТУВАЧА за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, в робочі дні з 09-00 до 18-00 год. за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказуються на веб-сайті ОПЕРАТОРА.

3.4.4. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб, у тому числі нерезидентів – ідентифікаційний код (для резидентів - код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої особою, яка має намір взяти участь в електронномуаукціоні даним, які вказуються такою особоюв заяві про участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такій особі у доступі до участі в електронному аукціоні.

3.4.5. Забезпечити доставку унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника протягом 5 (п’яти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання для надання йому можливості участі в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

3.4.6. Забезпечити доставку унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника відповідному учаснику протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону для надання йому можливості участі в електронному аукціоні без умов, аукціону із зниженням стартової ціни, аукціону з умовами;

3.4.7. Забезпечити нерозголошення унікальних гіперпосилань;

3.4.8.Забезпечити нерозголошення конфіденційної інформації згідно чинних нормативно-правових актів та цього Договоруа саме:
нерозголошення розміру закритих цінових пропозицій учасників та/або кількості учасників, які подали заявки про участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні з умовами - до моменту початку електронного аукціону, а також найменування та/або прізвища, ім’я, по батькові учасників - до моменту завершення електронного аукціону;
нерозголошення кількості учасників, які подали заяви про участь в аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропозицій, а також найменування та/або прізвища, ім’я, по батькові учасників - до моменту завершення електронного аукціону;

3.4.9.Інформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття нею права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника електронного аукціону;
3.4.10. Інформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні про набуття нею статусу учасника та права участі в електронному аукціоні протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту зарахування сплаченого ним гарантійного та реєстраційного внесків на рахунок оператора електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

3.4.11. Передати до ЕТС інформацію про набуття особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні статусу учасника;

3.4.12. Інформувати учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, про зміну його статусу протягом 2 (двох) годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки в особистому кабінеті;

3.4.13. Інформувати учасника з наступною по величині закритою ціновою пропозицією (для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій), а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, або учасника, який зробив ставку, про зміну його статусу протягом 2 (двох) годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті;

3.4.14. Своєчасно здійснювати повернення учасникам електронного аукціону гарантійних та реєстраційних внесків (плати за участь в електронному аукціоні), у випадках та в порядку, передбаченому Нормативними документами;

3.4.15. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в ЕТС зміни статусу учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших (зміна статусу в ЕТС “очікується рішення” на статус в ЕТС “рішення скасоване”);

3.4.16. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в ЕТС (для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) зміни статусу учасника з наступною по величині закритою ціновою пропозицією/ставкою, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, хто подав її раніше (зміна статусу в ЕТС “очікується рішення” на статус в ЕТС “рішення скасоване”);

3.4.17. Вчиняти інші дії, визначені Нормативними документами та умовами цього Договору, а також дотримуватись їх вимог під час проведення електронних аукціонів.

3.5. ОПЕРАТОР має право:

3.5.1. Здійснювати повноваження оператора, встановлені Нормативними документами та цим Договором.

3.5.2. Запитувати у КОРИСТУВАЧА необхідну інформацію для організації та проведенняелектронного аукціону, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних.

3.5.3.Припиняти технічний доступ особі, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні чи учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Нормативних документів. Підставою для відновлення технічного доступу такимособам до ЕТС є усунення ними порушень;
3.5.4. Інформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні чи учасника про наближення дати початку електронного аукціону.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України з урахуванням умов даного Договору.

4.2. ОПЕРАТОР не несе відповідальність у разі неналежного надання Послуг, якщо неналежне виконання є наслідком, порушень умов даного Договору з боку КОРИСТУВАЧА.

4.3. ОПЕРАТОРне несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені КОРИСТУВАЧЕМ в результаті помилкового розуміння або нерозумінні ним інформації про надання ОПЕРАТОРОМ Послуг.

4.4. ОПЕРАТОРне несе відповідальності у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, Нормативними документамита цим Договором.

4.5. ОПЕРАТОР звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

4.6. КОРИСТУВАЧ несе відповідальність за шкоду, завдану внаслідок нецільового використання електронного майданчика «OPEN TENDER Продажі» або публікацію недостовірної або некоректної інформації.

4.7.ОПЕРАТОР електронного майданчика не несе відповідальність:

4.7.1. за будь-які збитки, втрати, які понесла особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, учасник з причини невідповідності його програмно-апаратного комплексу рекомендованим вимогам, необхідним для роботи в ЕТС, в тому числі:

1) відсутність утакої особи комп'ютерної техніки з достатнім набором програмно-технічних можливостей;

2) наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють такій особіповноцінно працювати в ЕТС;

3) неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної технікитакої особи шкідливими (зловмисними) програмами;

4) недоліки в роботі мережевої інфраструктури та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає такій особі доступ в мережу Інтернет), а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу такого провайдера, що призвели до нерегламентованих та непередбачуваних відключень такої особи від мережі Інтернет та унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

4.7.2. за будь-які збитки, втрати, які поніс учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:

1) невиконання чи неналежне виконання органом приватизації/організатором аукціону або учасником вимог та процедур Нормативних документів, що призвело до прийняття організатором аукціону (органом приватизації) або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими учасниками і негативно позначилося на діловій репутації організатора аукціону(органа приватизації) або учасника;

2) неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних органом приватизації/організатором аукціону, особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, третім особам, що призвело до прийняття організатором аукціону, особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншою особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні або учасником;

3)дії, вчинені в ЕТС від імені організатора аукціону, особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоніабо учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про організатора аукціону, особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

4.7.3. за зміст інформаційного повідомлення (оголошення), умови продажу майна (активів), що розміщені в ЕТС;

4.7.4. за розмір закритої цінової пропозиції/цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

4.7.5. за дії організатора аукціону, пов’язані з процедурою затвердження (підписання) протоколу про результати електронного аукціону, формуванням та оприлюдненням відповідного протоколу про результати електронного аукціону в ЕТС відповідно до цього Порядку;

4.7.6. за укладання договору між організатором аукціону/органом приватизації та переможцем і за взаємне виконання сторонами умов такого договору;

4.7.7.за розміщення інформації організатором аукціону/органом приватизації та учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди організатору аукціону/органу приватизаціїабо учаснику;

4.7.8. за будь-які збитки, втрати, які понесли учасники аукціону, що спричинені не можливістю тимчасового доступу до ЕТС внаслідок її модернізації адміністратором.

4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

4.8. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або не достовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

4.9. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - згідно з законодавством України

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

5.2. Договір може бути розірваний:

5.2.1. за згодою сторін Договору– у будь-який час;

5.2.2. за ініціативою будь-якої сторони Договору за умови письмового повідомлення іншої сторони Договору не менше як за 10 робочих днів до дати розірвання;

5.2.3. за ініціативою будь-якої сторони Договору у випадку порушення іншою стороною вимог Нормативних документів та цього Договору. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту повідомлення сторони, яка допустила відповідне порушення, про таке розірвання;

5.2.4. за інших умов, визначених діючим законодавством України.

5.3. Розірвання Договору не звільняє сторін Договору від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

6.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «OPEN TENDER Продажі», прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклади такий договір раніше.

6.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб- сайті Електронного майданчику.

6.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Сторони Договору розуміють, що задля забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, що виникають з даного Договору, кожна сторона Договору час від часу може передавати та/або передає іншій стороні Договору як «третій особі» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані своїх працівників та/або посадових осіб, задіяних у виконанні умов даного Договору. Сторони Договору гарантують, що персональні дані, які ними передаються отримані у порядку передбаченому Законом України «Про захист персональних даних» і належним чином отримана згода на їх передачу. Прийом - передача персональних даних, інші можливі дії з такими даними, у зв'язку з виконанням даного Договору, будуть здійснюватися сторонами Договору при повному дотриманні ними діючого законодавства України про захист персональних даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, КОРИСТУВАЧ засвідчує, що надає ОПЕРАТОРУ згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення персональних даних КОРИСТУВАЧА, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних Адміністратору центральної бази даних, з якою співпрацює ОПЕРАТОР відповідно до мети використання ЕТС, та третім особам для проведення електронних торгів відповідно до Нормативних документів.

7.3. Погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, КОРИСТУВАЧ, серед іншого, засвідчує, що надає ОПЕРАТОРУ згоду та дозвіл на обробку своїх особистих персональних даних, а також тих, що включені до бази (системи) контрагентів КОРИСТУВАЧА та знаходяться у картотеках та/або інформаційно-телекомунікаційних (комп’ютерних) системах баз персональних даних клієнтів ОПЕРАТОРА з метою надання/виконання договірних зобов‘язань, встановлення ділових стосунків та договірних відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також для проведення електронних торгів відповідно до Нормативних документів та вчинення інших дій, визначених у Додатку №1 до цього Договору та передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

7.4. КОРИСТУВАЧ надає згоду та дозвіл на обробку своїх особистих персональних даних шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої даною Офертою мети їх обробки згідно вимог Закону України “ Про захист персональних даних”.

7.5. Відкликання КОРИСТУВАЧЕМ згоди на обробку персональних даних можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП"

Юридична адреса:

01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 71

Фактична адреса:

03056, м. Київ, пров. Індустріальний, 23, офіс 301

р/р UA683802690000026001056216356

в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

Код ЄДРПОУ 34925642

Свід. ПДВ № 100295262

ІПН 349256426598

тел./факс (044) 453-22-55

Директор В.В. Козлов