Завантажити PDF-файл можна тут - 5cb8178b79b26.pdf


Організаційні і технічні засади реалізації Експериментального проекту та роботи системи електронних торгів з продажу дозволів(Регламент СЕТПД)

1.Визначення термінів

веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

центральна база даних системи електронних торгів з продажу дозволів (ЦБД) – сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;

API - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається СЕТПД та призначений для підключення електронних майданчиків операторів доСЕТПД.

2.Характеристики СЕТПД

2.1. СЕТПД складається з двох основних компонентів:

-серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;

- інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу Держгеонадр, заявників/учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

2.2. СЕТПД забезпечує:

- безперебійну роботу щодо проведення аукціонів;

- прийняття заявок про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в аукціонахвід заявників/учасників;

- надання заявникам/учасникам необхідної інформації, обробку запитів від заявників/учасників;

- приймання, обробку та передачу інформації від Держгеонадр, організаторів (операторів), заявників/учасників;

- формування та зберігання інформації про перебіг та результати аукціонів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в СЕТПД;

- виконання інших функцій, передбачених СЕТПД.

2.3. Доступ до СЕТПД здійснюється виключно через сервіси, що надаються організаторами (операторами) у порядку, визначеному Адміністратором.

2.4. Доступ до інформації, що розміщується в СЕТПД, забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.

2.5. Вся інформація в СЕТПД розміщується українською та англійською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі "Інтернет", адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

2.6. СЕТПД працює за часовим поясом міста Києва (за київським часом). Формат позначення дати в СЕТПД - день, місяць, рік.

2.8. Формат позначення часу - години; години та хвилини; хвилини: секунди і (за необхідності) мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.Режим роботи СЕТПД

3.1. СЕТПД працює цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

3.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються адміністратором Держгеонадрам, організатору (оператору) і розміщуються на веб-сайтах організатора (оператора) не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

3.3. Адміністратор, організатор (оператор) забезпечують доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для Держгеонадр, заявників/учасників вчиняти дії в СЕТПД та здійснюють консультаційну підтримку з питань, пов'язаних з функціонуванням СЕТПД, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті організатора (оператора) в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Проведення технічних робіт організатором (оператором) у цей період часу заборонено.

3.4. У разі виникнення у адміністратора та/або організатора (оператора) непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з СЕТПД та проведення аукціонів, адміністратор та/або організатор (оператор) в момент відновлення працездатності в СЕТПД, розміщує на веб-сайті електронного майданчика організатора (оператора) відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до СЕТПД та дату і час відновлення доступу до СЕТПД.

4. Функції адміністратора

Адміністратор забезпечує:

4.1. Збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в СЕТПД під час організації та проведення аукціонівабо визначає іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, несучи при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.

4.2. Цілодобове функціонування СЕТПД, крім проміжку часу, протягом якого буде здійснюватися модернізація СЕТПД (регламентні роботи) та доступ до СЕТПД буде тимчасово зупинено, та технічну можливість доступу до електронного аукціону, в тому числі до інформації про його проведення..

4.3. Створення унікального гіперпосилання та надання організатору (оператору) до нього доступу протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту отримання інформації від організатора (оператора) про набуття заявником, статусу учасника, але не раніше завершення часу на подання закритих цінових пропозицій та за умови подання не менше двох закритих цінових пропозицій від учасників аукціону.

4.4. Дійсність унікального гіперпосилання танерозголошення унікального гіперпосилання третім особам.

4.5. Функціонування СЕТПД, у тому числі шляхом покладення на операторів зобов’язань щодо:

4.5.1. Дотримання вимог законодавства під час проведення аукціонів.

4.5.2. Інформування заявників/учасників про наближення дати старту аукціону.

4.5.3. Можливості Держгеонадрам, заявникам/учасникам та спостерігачам в режимі реального часу відслідковувати хід аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо аукціонів.

4.5.4. Передачі та цілісності даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в СЕТПД.

4.5.5. Технічної можливості та рівного доступу для Держгеонадр, заявників/учасників, в тому числі, до інформації про проведення аукціонів в СЕТПД, а також доступність сервісу, що полягає у наданні їм можливості вчиняти дії в СЕТПД, а у випадку тимчасової відсутності такогосервісу в робочі дні з 9-00 до 18-00 з причин проведення невідкладних технічних робіт-розміщення відповідного оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням Держгеонадр, заявників/учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику електронною поштою.

4.5.6. За умови отримання відповідного підтвердження від ЦБД інформування учасника про подання/редагування/анулювання ним закритої цінової пропозиції протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заявок про участь/прийняття закритих цінових пропозицій шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на електронну пошту такого учасника.

4.5.7. Передачі унікального гіперпосилання для участі в аукціоні відповідному учаснику протягом30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку аукціону.

4.5.8. Своєчасного розміщення на веб-сайті електронного майданчика інформації, що може вплинути на права та обов'язки Держгеонадр та/або заявників/учасників.

4.5.9. Нерозголошення унікальних гіперпосилань, конфіденційної інформації та інформації, що не підлягає розголошенню згідно вимог законодавства, в тому числі, але не обмежуючись, розміру закритої цінової пропозиції учасника - до початку аукціону,найменування учасника - до завершення аукціону.

4.5.10. Інформування заявника/учасника про зарахування на рахунок організатора (оператора) гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права участі в аукціоні.

4.5.11. Інформування учасника з наступною по величині ціновою/закритою ціновою пропозицією/того із них, хто подав її раніше про зміну його статусув разі отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та одночасним натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

4.5.12.Коректного та своєчасно відображення в системі зміни статусу учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця аукціону, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших.

5. Функції оператора:

Оператор забезпечує:

5.1. загальнодоступність та рівні умови для всіх заявників, учасників аукціону та спостерігачів електронного майданчика з метою отримання відомостей про хід аукціону та участі в аукціоні;

5.2. реєстрацію заявників в системі електронних торгів з продажу дозволів, прийняття заявок на участь в аукціоні та копій документів, що є додатками до заявок, в електронному вигляді, проведення перевірки відповідності заявки для участі в аукціоні вимогам Порядку та реєстрації заявок;

5.3. отримання від заявника згоди на обробку його персональних даних;

5.4. здійснення перевірки надходження гарантійного внеску від заявника;

5.5. перевірку наявності кваліфікованого електронного підпису заявника на заявці та поданих до неї документів заявника відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

5.6. отримання від учасника згоди на очікування результатів аукціону;

5.7. реєстрацію заявника як учасника та допуск його до участі в аукціоні;

5.8. підписання протоколу аукціону протягом 5 робочих днів після завершення аукціону (в тому числі переможцем та організатором) у випадку, якщо такий оператор є тим, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;

5.9. перерахування гарантійного внеску переможця аукціону до державного бюджету протягом п’яти робочих днівпісля опублікування протоколу в системі електронних торгів з продажу дозволів;

5.10. перерахування гарантійного внеску переможця аукціону, якийпозбавляється права на отримання дозволу, у випадках, передбачених пунктами 28 і 31 Порядку, до державного бюджету, протягом п’яти робочих днів з дня завантаження Замовником аукціону рішення про відмову у підписанні протоколу або про недійсність договору купівлі-продажу дозволу (договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною) в системі електронних торгів з продажу дозволів (у разі, якщо гарантійний внесок не було перераховано до державного бюджету раніше);

5.11. повернення гарантійних внесків іншим учасникам аукціону протягом п’яти робочих днівпісля завершення аукціону (крім випадку, визначеного абзацом третім пункту 29 Порядку);

5.12. недопуск переможця аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу дозволу (договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною) до участі у подальших аукціонах з продажу того самого лоту;

5.13. нерозголошення відомостей про учасників до завершення електронного аукціону;

5.14. здійснення консультаційної підтримки учасників аукціону з питань, пов’язаних з функціонуванням системи електронних торгів з продажу дозволів, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, що вказані на веб-сайті оператора електронного майданчика, в робочі дні з 9-00 до 18-00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9-00 до 17-00;

5.15. технічну можливість та доступ учасникам електронних аукціонів до системи електронних торгів з продажу дозволів, до інформації про проведення електронних аукціонів, направлення до особистого кабінету учасника аукціону та/або на його електронну пошту унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону;

5.16. усунення за свій рахунок недоліків, допущених зі своєї вини, під час проведення аукціону ;

5.17. дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» та інших положень законодавства України щодо захисту персональних даних;

5.18. збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в систему електронних торгів з продажу дозволів через особистий кабінет з урахуванням таких вимог:

5.19. збереження документів, відомостей, а також на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

5.20 доступність інформації, що міститься в документах, для її подальшого використання;

5.21. можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

5.22. збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

6. Аукціон

6.1. Запис про новий аукціон створюється в ЦБД через електронний майданчик організатора (оператора) за допомогою API. Сервіс пошуку та перегляду аукціонівзабезпечується через електронний майданчик через СЕТПД, доступ до якого забезпечує організатор (оператор) за допомогою API.

6.2. Для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації та подає заявку для участі в аукціоні (форма заявки додається) шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті.

6.3. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення аукціону, крім інформації про номери учасників. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

6.4. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заявок про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заявки про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), СЕТПД автоматично присвоює аукціону статус «Аукціон не відбувся».

6.5. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, СЕТПД активує модуль аукціону.

6.6. Для участі в аукціоні організатор (оператор) забезпечує учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля аукціону.

6.7. Організатор (оператор) забезпечують доступ учасників до аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку аукціону. Організатор (оператор) передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку аукціону, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

6.8. У момент старту модуля аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

- номер аукціону;

- стислий опис лоту;

- номер учасника в аукціоні;

- кількість учасників;

- час до початку аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

6.9. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу веб-сторінки аукціону. Організатор (оператор) повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

6.10. Аукціон починається автоматично в час та дату, які містяться в оголошенні про проведення аукціону.

7. Визначення переможця аукціону

7.1.Процес визначення переможця аукціону передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду аукціону та формування відповідного протоколу аукціону, форма якого додається.

7.2. Переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 29 Порядку, — учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій — учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

7.3. У разі коли переможець позбавляється права на отримання дозволу у випадках, передбачених пунктами 28 і 31 Порядку, Держгеонадра через особистий кабінет завантажує рішення відповідно до п.29 Порядку.

В такому випадку, ЦБД формує новий протокол аукціону з визначенням переможцем аукціону учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та за умови відсутності від нього відповідного листа (звернення) щодо відмови від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

7.4. У разі відсутності учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, якого ЦБД визначила переможцем аукціону, аукціон вважається таким, що не відбувся, про що зазначається в СЕТПД.

7.5. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, з підстав, визначених пунктом 32 Порядку, в СЕТПД аукціону автоматично присвоюється статус такого, що не відбувся (зі збереженням всієї інформації, раніше введеної заявниками, учасниками та Держгеонадрами), а дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з Порядком.

7.6. Після опублікування Держгеонадрами через особистий кабінет відповідного договору (за умови підтвердження у СЕТПД факту оплати вартості дозволу за укладеним договором купівлі-продажу та натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, аукціону автоматично присвоюється статус «Аукціон завершений».

8. Зберігання документів, відомостей та інформації

8.1. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією заявників/учасників в СЕТПД та проведенням аукціонів, в тому числі, з подачею заявок про участь у аукціонах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через СЕТПД.

8.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням аукціонів, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

8.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

8.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

8.5. Адміністратор може забезпечувати додержання вимог щодо збереження документів, відомостей, інформації, пов'язаних з організацією та проведенням аукціонів шляхом використання послуг спеціалізованих організацій, за умови дотримання вимог законодавства України, що регулює питання зберігання документів.

8.6. Протокол аукціону відноситься до первинних бухгалтерських документів та підлягає зберіганню, відповідно до вимог законодавства.
Додаток 1

до Додатку 1 Договору від

________20__ р. №_______


Організатору (оператору) аукціону

ЗАЯВКА*

На участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами

Цією заявкою заявник _________________ (повне найменування/ПІБ), який має ідентифікаційний код ____________ (код ЄДРПОУ для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника для фізичних осіб-підприємців), підтверджує реєстрацію в системі електронних торгів з продажу дозволів, висловлює своє бажання взяти участь у аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний номер лоту ________________________________, інформує про намір надати закриту цінову пропозицію у розмірі _________________________ та підтверджує, що на нього не поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до даного Закону.

Дана заявка підтверджує згоду заявника з умовами проведення аукціону.

________________________________________________________

(посада / найменування) (підпис)(прізвище, ім’я, по батькові)

*Заявка для участі в аукціоні засвідчується заявником відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Додаток №2

до Додатку 1 Договору від

________20__ р. №_______

ПРОТОКОЛА УКЦІОНУ № _______

Дата та час початку аукціону: _________________(дата, час, сек)

Дата та час завершення аукціону: ______________(дата, час, сек)

Реєстраційний номер лота________________________________

Назва лота_____________________________________________

Строк дії дозволу _______________________________________

Початкова ціна реалізації лоту _________________, грн. з ПДВ

Ціна реалізації лоту:_______, грн з ПДВ

Організатор аукціону: _______________

Розмір гарантійного внеску: __________грн, коп.

Статус аукціону: Аукціон відбувся

Учасники аукціону:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб- підприємців*, контактний номер телефону);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб-підприємців*, контактний номер телефону)

Закриті цінові пропозиції учасників:

Раунд 1

●Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______(дата, час, сек)

●Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______(дата, час, сек)

Раунд 2

●Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______(дата, час, сек)

●Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______(дата, час, сек)

Раунд 3

●Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______(дата, час, сек)

●Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______(дата, час, сек)

Переможець аукціону: Учасник № ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб-підприємців*, контактний номер телефону)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн.коп., реквізити: _________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця аукціону: _________________________

Вартість пакета аукціонної документації, що компенсуєтьсяпереможцем Держгеонадрам ________грн.коп., реквізити: _________________

Протокол аукціону сформовано:(дата, час, сек)

Переможець аукціону:

____________ ____________________________________

(посада)(підпис, М.П.)(П.І.Б.)(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

________________________________________________

(посада)(підпис, М.П.)(П.І.Б.)(Дата підпису)

Найменування організатора:____________

________________________________________________

(посада)(підпис, М.П.)(П.І.Б.)(Дата підпису)

Державна служба геології та надр України:

________________________________________________

(посада)(підпис, М.П.)(П.І.Б.)(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.


Додаток 3

до Додатку 1 до Договору від

________20__ р. №_______

ПРОТОКОЛА УКЦІОНУ № _______

Реєстраційний номер лота________________________________

Назва лота_____________________________________________

Строк дії дозволу _______________________________________

Початкова ціна реалізації лоту _________________, грн. з ПДВ

Організатор аукціону: _______________

Розмір гарантійного внеску: __________грн, коп.

Статус аукціону: Аукціон не відбувся

Протокол аукціону сформовано:(дата, час, сек)