Додаток № 1

до Договору-оферти про доступ до

електронних торгів (електронного аукціону)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (далі – ПОЛОЖЕННЯ)

Перед реєстрацією на електронному майданчику «OPEN TENDER Продажі» (надалі – Електронний майданчик) КОРИСТУВАЧ повинен уважно ознайомитись зі змістом цього Положення. Реєстрація на Електронному майданчику означає повну та безумовну згоду з умовами, викладеними в цьому Положенні.

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1.1. Інформація, що розміщується на Електронному майданчику може бути конфіденційною інформацією, якій надається гриф «Конфіденційно» та/або комерційною таємницею, якій надається гриф «Комерційна таємниця» лише у випадку, коли КОРИСТУВАЧ, що розміщує інформацію, повідомить про її конфіденційність.

1.2. При проведенні електронних торгів (електронних аукціонів) терміни «конфіденційна інформація» використовується в значенні, наведеному в законодавстві України,Нормативних документах I ЕТС/ Регламенті IІ ЕТС/ Регламенті ЕТС НБУ відповідно. Термін «конфіденційна інформаціяпрофізичну особу» використовується в значенні, наведеному в Законі України «Про інформацію».

1.3. Не вважається конфіденційною інформацією інформація, яка:

1.3.1. вже є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини ОПЕРАТОРА;

1.3.2. була отримана ОПЕРАТОРОМ на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов’язань щодо захисту цієї конфіденційної інформації;

1.3.3. не позначена грифом “Комерційна таємниця” та/або “Конфіденційно” або якщо не повідомлено про її конфіденційність;

1.3.4. відповідно до чинного законодавства України не може бути віднесена до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

1.4. ОПЕРАТОР та КОРИСТУВАЧ несуть відповідальність за:

1.4.1. ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вони не дотримуються такого ж високого ступеня обережності, якого вони б дотримувалися у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагаються припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання;

1.4.2. несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у них на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо їм не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вони б дотримувався у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.

1.5. КОРИСТУВАЧ має права, визначені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”, в тому числі, щодо відкликання своєї згоди на обробку персональних даних шляхом направлення ОПЕРАТОРУ заяви в паперовій або електронній формі. Після отримання відповідної заяви, у ОПЕРАТОРА більше не існує правових підстав для зберігання персональних даних КОРИСТУВАЧА, якщо строки зберігання таких даних не визначені чинним законодавством України.

1.6. КОРИСТУВАЧ не має права використовувати Електронний майданчик, якщо він не згоден з умовами цього Положення, або якщо він не є уповноваженим представником юридичної особи.

1.7. ОПЕРАТОР забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, розміщеної на Електронному майданчику.

1.8. Використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також персональних даних КОРИСТУВАЧА здійснюється працівниками ОПЕРАТОРА лише відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з конфіденційною формацією, комерційною таємницею та/або персональними даними, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Реєструючись на Електронному майданчику або надаючи свої персональні дані іншим шляхом, КОРИСТУВАЧ надає ОПЕРАТОРУ свою однозначну згоду та дозвіл ОПЕРАТОРУ на обробку своїх персональних даних з метою ідентифікації КОРИСТУВАЧА на Електронному майданчику, поліпшення якості надання послуг, адресного надання сервісів Електронного майданчика, забезпечення реалізації цивільно- та господарсько-правових, податкових відносин, виконання договірних зобов’язань з надання Послуг, а також згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення персональних даних КОРИСТУВАЧА, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для проведення електронних торгів (електронних аукціонів) відповідно до Нормативних документів та вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та Договором.

2.2. КОРИСТУВАЧ визнає, що в разі недбалого ставлення самим КОРИСТУВАЧЕМ до захисту своїх персональних даних, а також логіну і паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до «Особистого кабінету» і персональних даних КОРИСТУВАЧА. ОПЕРАТОР не несе відповідальності за збитки, завдані КОРИСТУВАЧУ у результаті такого несанкціонованого доступу.

2.4. Лист-повідомлення про успішну реєстрацію на Електронному майданчику, надісланий на електронну пошту КОРИСТУВАЧА вважається достатнім повідомленням КОРИСТУВАЧА про наступне:

2.6. КОРИСТУВАЧ в будь-який момент може змінити свої персональні дані, використовуючи відповідний сервіс Електронного майданчика. Персональні дані КОРИСТУВАЧА, що були використані в процесі надання послуг ОПЕРАТОРОМ, після їх видалення зберігаються для забезпечення мети обробки персональних даних, що визначена в цьому Положенні.